KREIPIMASIS Į GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ

Mieli gimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai (globėjai),

Pradėdami naujus mokslo metus kartu visi turime susitelkti ir drąsiai priimti visus išbandymus ir iššūkius, kurie mūsų laukia šiais mokslo metais. Pradėkime  naujus 2020 – 2021 mokslo metus laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų ir rekomendacijų, kad užtikrintume visų gimnazijos bendruomenės narių saugumą ir galėtume įgyvendinti kokybišką ugdymą. 

Brangūs gimnazistai ir mokytojai,

Tik nuo jūsų sąmoningumo, atsargumo ir atsakomybės priklausys, kiek ilgai visi galėsime dirbti ir  mokyti(s) gimnazijos patalpose, bendrauti, būti kartu.

Gerbiami Tėveliai,

Jūsų  vaikų ir mokytojų saugumas, sėkmingas ugdymo organizavimas, galimybė mokytis ir tobulėti, bendrauti su bendraamžiais gimnazijos erdvėse priklauso ir nuo kiekvienos šeimos. Pasikalbėkite su savo vaiku apie saugumo reikalavimus: SAUGOKIME SAVE, MOKYTOJUS IR DRAUGUS. 

Nuoširdžiai visų bendruomenės narių prašome laikytis gimnazijos ugdymo proceso organizavimo būtinųjų sąlygų: asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus atstumo reikalavimų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis nustatytų judėjimo gimnazijos erdvėse maršrutų, pakoreguoto pamokų, pietų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio, vengti kontaktų tiek pamokų, tiek pertraukų metu. 

Primename, kad į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. Ribojamas ir pašalinių asmenų patekimas į gimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. 

Gimnazistų tėvai (globėjai) į gimnaziją priimami tik iš anksto užsiregistravę gimnazijos duotais kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams. 

Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją – būkime budrūs, sekdami atnaujinamą informaciją apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo organizavimo sąlygas. 

Tikimės visų bendruomenės narių sąmoningumo, geranoriškumo, susikalbėjimo ir nuoseklaus bei atsakingo elgesio šioje situacijoje. Būkime sąmoningi ir pilietiški savo bendruomenės nariai. 

 

Pagarbiai 

Kauno „Aušros” gimnazijos administracija