Gegužės 27 dieną vyko tradicinė „Aušros“ gimnazijos 1-4 kl. mokinių konferencija „Mokomės kurdami“, skirta  kūrybinei – projektinei veiklai apibendrinti. Per 2018-2019 m. m.  gimnazistai atliko įvairias kūrybines užduotis, ruošė asmeninius portfolio, rengė karjeros planus, gilinosi į mokslinius-tiriamuosius darbus, bendradarbiaudami su Kauno aukštosiomis mokyklomis. Ši veikla buvo vykdoma ne pamokos forma ir dažniausiai už mokyklos sienų – KTU, LSMU laboratorijose,  muziejuose ar kitose miesto edvėse.

Muzikiniu sveikinimu konferenciją pradėjo choras „Aušra”,vadovaujamas mokytojo D.Druskio, o gimnazijos direktorė  N.Baltrėnienė  pasidžiaugė mokinių  veikla bei pasidalijo mintimis apie kūrybiškumą.

Konferencijos plenarinės dalies pranešėja Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Dainora Maumevičienė visų pirma provokaciniais klausimais siekė sugriauti mitą, jog kūrybiškumas sietinas tik su menine veikla. Kūrybiškumas – tai gebėjimas pasiūlyti nauja bet kurioje veiklos sferoje. Tačiau, anot pranešėjos, kūrybiškumas neatsiejamas nuo gilių žinių, sunkaus darbo ir aplinkos, kuri skatintų ir pripažintų naujas, vertingas idėjas.

Pirmojoje konferencijos dalyje pristatyti ir du mokinių moksliniai-tiriamieji darbai. Rugilė Striganavičiūtė, 4d kl. mokinė, pranešime „Įvairių koncentracijų kofeino tirpalų poveikis kai kurių augalų mitozei” supažindino klausytojus su žiedinės ekonomikos samprata,  tiriamojo darbo eiga bei rezultatais. Naglis Baltrimavičius, 4a kl. mokinys, pranešime „Augalų spalvotų ekstraktų poveikis bioskaidžių plastikų fizikinėms savybėms” papasakojo apie tyrimus KTU laboratorijoje, o pateiktas išvadas susiejo su aplinkos ekologija.

Viktorija Staseliūnaitė ir Vakarė Lekauskaitė, 2d kl. mokinės, kalbėjo apie savo ir bendraklasių patirtis Sumanaus moksleivio akademijoje. Pranešėjų teigimu, šios patirtys turės didelę reikšmę jų pasaulėžiūros formavimuisi, savęs pažinimui, lyderystės sampratai ir ateities planams.

Justina Bendoraitytė ir Simona Laurenavičiūtė, 3f kl. mokinės, pasidalijo įspūdžiais iš įvairių edukacinių veiklų: KTU „Erdvėlaivis Žemė” , „Karjeros dienos”, stiprių emocinį įspūdį palikusį simuliacinį žaidimą „Pabėgimas iš IX forto”.

Antroji konferencijos dalis vyko klasėse. Savo ar paralelinėse klasėse pranešimus skaitė bei kitokiais būdais savo įžvalgas, kūrybiškumą demonstravo daugiau nei šimtas mokinių.

Apibendrindami 2018-2019 m. m. kūrybinę-projektinę veiklą, galime teigti, jog tai puikus kelias ne tik gilinti dalykines žinias, bet ir ugdyti kūrybiškumą, analitinį mąstymą, komandinio darbo įgūdžius.