Gimnazija siekia atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes, jiems sudaromos sąlygos ugdytis ir plėtoti savo gebėjimus. Darbui su gabiais mokiniais gimnazijoje veikia Kompetencijos – gabių vaikų ugdymo centras (K – VUC), įkurtas 2003-10-01 Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros ir švietimo komiteto nutarimu (posėdžio protokolas Nr. KS-19).

Centro tikslai:

  • ugdyti gabius vaikus, plėtoti jų kompetencijas;
  • kaupti informaciją apie gabių vaikų ugdymą bei skleisti ją gimnazijos ir miesto bendruomenėje.

Centro uždaviniai:

  • gausinti besimokančiųjų žinias bei gebėjimus;
  • tirti mokymosi poreikius;
  • rengti mokinius – lyderius, aktyviai veikiančius žinių ir informacinėje visuomenėje;
  • palaikyti ir sudaryti sąlygas pedagogų kūrybinės minties ir inovacijų diegimui praktikoje;
  • nuolat vertinti mokymosi rezultatus.

Mokslo metų pradžioje mokiniai kviečiami į K – GVUC užsiėmimus, kurie vyksta pagal mokytojų parengtas programas.