MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Komisijos pirmininkasKristina Statkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Augustė Vabalienė, istorijos vyr. mokytoja;
 • Lina Sutkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Vilija Zolubienė, ekonomikos mokytoja metodininkė;
 • Gintautas Augulis, matematikos mokytojas metodininkas;
 • Sondra Gustaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Nida Vita Žilinskienė, teatro vyr. mokytoja;
 • Erika Narvydienė, chemijos mokytoja ekspertė;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė;
 • Vaidotas Valys, informacinių technologijų sistemų administratorius.
 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė 
 • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė

Komisijos nariai:

 • Psichologė Asta Chmieliauskienė
 • socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
 • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
 • Matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis
 • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
 • Anglų kalbos mokytoja Jurgūnė Savickienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Komandos nariai:

Komandos vadovė –  direktorė Nerija Baltrėnienė

 • Narys, atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą – psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Narė, atsakinga už saugumą ­– socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – geografijos mokytoja Eglė Aleknavičienė 

Komisijos nariai:

 • Anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis
 • Kūno kultūros mokytoja metodininkė Loreta Gustaitienė
 
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ
 
KoordinatorėKristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Elena Vitkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Artūras Šakalys, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė.
GIMNAZIJOS VIDAUS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
 
Koordinatorė – Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Tomas Poškaitis, anglų kalbos mokytojas metodininkas;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Jurgūnė Savickienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
 • Elena Vitkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė.
 
2021-2023 METŲ STRATEGINIO PLANO DARBO GRUPĖ
 
 • Nerija Baltrėnienė, gimnazijos direktorė – pirmininkė;
 • Diana Vaičaitienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Aušra Dailydaitė, socialinė pedagogė;
 • Asta Chmieliauskienė, psichologė;
 • Algirda Surblienė, fizikos mokytoja ekspertė;
 • Rimantė Gegužienė,  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Alma Žitinevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Dalia Jankauskienė, gimnazijos tarybos pirmininkė;
 • Deimantė Žvironaitė, 4 c klasės mokinė;
 • Silvija Auglytė, 2 a klasės mokinė.

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS METINĖS VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Nerija Baltrėnienė, gimnazijos direktorė;

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Diana Vaičaitienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Aušra Dailydaitė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Rimantė Gegužienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Asta Chmieliauskienė, psichologė.
METODINIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR JŲ PIRMININKAI
 
 • Jurgūnė Savickienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
 • Rimantė Gegužienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 • Daiva Mikučionienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Gintautas Augulis, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Algirda Surblienė, gamtos mokslų  metodinės grupės pirmininkė;
 • Loreta Gustaitienė, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
 • Irena Gruzdienė, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė.