MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė  – direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė

Komisijos narai:

 • Rūta Petrauskaitė-Gervickienė, anglų k. vyr. mokytoja;
 • Algirda Surblienė, fizikos mokytoja ekspertė, gimnazijos tarybos sekretorė;
 • Lionė Čaikauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Aušra Dailydaitė, socialinė pedagogė.
 • Daiva Mikučionienė, etikos mokytoja metodininkė;
 • Gintautas Augulis, matematikos mokytojas metodininkas;
 • Rima Skirgailienė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Eglė Aleknavičienė, geografijos mokytoja;

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė 
 • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė

Komisijos nariai:

 • Psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
 • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
 • Matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis
 • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
 • Anglų kalbos mokytoja Jurgūnė Savickienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Komandos nariai:

Komandos vadovė –  direktorė Nerija Baltrėnienė

 • Narys, atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą – psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Narė, atsakinga už saugumą ­– socialinė pedagogė metodininkė Aušra Dailydaitė
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – geografijos mokytoja Eglė Aleknavičienė 

Komisijos nariai:

 • Anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis
 • Kūno kultūros mokytoja metodininkė Loreta Gustaitienė
 
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ
 
KoordinatorėKristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Elena Vitkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Artūras Šakalys, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekininkė.
STRATEGINIO PLANO 2019-2021 MOKSLO METAMS DARBO GRUPĖ
 
 • Nerija Baltrėnienė, gimnazijos direktorė – pirmininkė;
 • Aušra Gruzdė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Algirda Surblienė, fizikos mokytoja ekspertė;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Alma Žitinevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Dalia Jankauskienė, gimnazijos tarybos pirmininkė;
 • Gabrielius Putelis, 4e klasės mokinys;
 • Emilija Vietrinaitė, 3 d klasės mokinė.

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS METINĖS VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė– Nerija Baltrėnienė, gimnazijos direktorė;

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Kristina Statkutė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Aušra Gruzdė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Aušra Dailydaitė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Edita Railė, biologijos mokytoja metodininkė;
 • Rimantė Gegužienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Alma Žitinevičienė, matematikos mokytoja metodininkė.