MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė  – direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Martinaitienė

Komisijos narai:

 • Anglų k. vyr. mokytoja Rūta Petrauskaitė-Gervickienė
 • Fizikos mokytoja ekspertė, gimnazijos tarybos sekretorė Algirda Surblienė
 • Matematikos mokytoja metodininkė Lionė Čaikauskienė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkas –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė metodininkė Aušra Česnauskienė 
 • Komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Sutkuvienė

Komisijos nariai:

 • Psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė
 • Vyr. kūno kultūros mokytoja Indrė Každailytė
 • Matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis
 • Biologijos mokytoja metodininkė Edita Railė
 • Anglų kalbos mokytoja Jurgūnė Savickienė
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Komandos nariai:

Komisijos vadovė –  direktorė Nerija Baltrėnienė

 • Narys, atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Rimkevičius
 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą – psichologė Asta Chmieliauskienė
 • Narė, atsakinga už saugumą ­– socialinė pedagogė metodininkė Aušra Česnauskienė
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – geografijos mokytoja Eglė Aleknavičienė 

Komisijos nariai:

 • Anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis
 • Kūno kultūros mokytoja metodininkė Loreta Gustaitienė
 
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ
 
KoordinatorėJūratė Martinaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 

Nariai:

 • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
 • Sigita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Elena Vitkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 • Natalija Kliorienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Artūras Šakalys, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
 • Daiva Jokūbaitienė, bibliotekos – informacinio centro vedėja.
Uždaryti Meniu
Skip to content