Mokymasis nuotoliniu būdu skatina ieškoti vis inovatyvesnių būdų ir formų, kaip gimnazistus įtraukti į prasmingą mokymąsi, orientuotą ne tik į dalyko žinių įsisavinimą, bet ir skatinantį mokinių sąmoningumą, kritinį mąstymą, aptariantį globalius 21-ojo amžiaus iššūkius, ugdant socialinius ir emocinius gebėjimus bei dalinantis savo asmenine ir savo šalies patirtimi su bendraamžiais tarptautiniu mastu.

Tokią patirtį gimnazistams suteikia tarptautinė PenPal Schools (susirašinėjančios ir draugaujančios mokyklos) bendruomenė, kurioje kartu mokosi ir vieni kitus pažįsta daugiau kaip 100.000 mokinių ir 15.000 mokytojų iš 186 pasaulio valstybių.  Bendruomenės tikslas – suteikti galimybę mokiniams nagrinėti įvairias jiems ir jų bendraamžiams aktualias temas, sužinoti apie tautų kultūrinius ypatumus ir skirtumus bendraujant su įvairių šalių mokyklų mokiniais.  Tą padaryti jie gali neišėję iš namų – tereikia įsitraukti į vieną iš daugelio projektų, siūlomų PenPal Schools tinklalapyje. Kaip viskas vyksta? Viso projekto metu mokiniai, atlikdami parengiamąsias užduotis, anglų kalba bendrauja su savo tarptautiniais susirašinėjimo draugais, o savo įgytas žinias ir patirtis perteikia savo refleksijose ir galutiniame projektiniame darbe. 


Džiaugiamės, jog pirmąjį žingsnį šiame projekte žengė 2d kl. mokinė Ugnė Rutkauskaitė (anglų kalbos mokytoja Inga Simončiuk), įsitraukusi į projektą tema „Protecting the Planet“, kuriame gimnazistė įgijo vertingų žinių apie aktualias globalines aplinkosaugos problemas, jų sprendimo būdus, dalijosi patirtimi su bendraamžiais iš Meksikos, Turkijos ir Brazilijos.  Savo galutiniu projektu Ugnė iškėlė Lietuvoje nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių problemą ir įgijo Planetos draugo vardą! 

Tikimės, kad ateityje gimnazija ir toliau sėkmingai dalyvaus PenPal Schools bendruomenės projektuose ir įtrauks dar daugiau gimnazistų į projektines veiklas.