Kauno „Aušros“ gimnazijoje šiuo metu mokosi 10 mokinių, kurių šeimos pabėgo iš Ukrainos dėl karo padėties. Mokiniams iš Ukrainos gimnazijoje yra sudarytos visos įmanomos sąlygos mokytis, adaptuotis, apsiprasti ir įsitraukti į bendruomenės gyvenimą.

Atvykę iš Ukrainos mokiniai buvo priimti į 9, 10 ir 12 klases, nauji gimnazistai gavo gimnazijos uniformą, pasirūpinta jų maitinimu gimnazijos valgykloje. Ukrainiečiai mokiniai nuo pirmų dienų lanko pamokas pagal savo klasių tvarkaraštį, išskyrus lietuvių kalbos pamokas, kurių mokymuisi yra sudaryta speciali lietuvių kalbos grupė vien iš ukrainiečių mokinių. Lietuvių kalbos pamokos vyksta kiekvieną dieną, iš viso lietuvių kalbos mokymuisi ukrainiečiams mokiniams yra skirta 5 val. per savaitę.

Po beveik mėnesio mokinių iš Ukrainos mokymosi gimnazijoje, balandžio 28 d. buvo suorganizuotas gimnazijos administracijos susitikimas su šiais mokiniais ir jų klasių vadovais, kurio metu buvo išsiaiškinta, kaip mokiniai jaučiasi, su kokiais sunkumais susiduria, ko tikisi. Paaiškėjo, kad gimnazijoje mokiniai nors ir mokosi vos mėnesį, tačiau jaučiasi čia kaip senbuviai, jau spėjo susirasti draugų, adaptuotis, gan sparčiai mokosi lietuvių kalbos ir aktyviai dalyvauja mokytojų dalykininkų pamokose. Mokiniai džiaugėsi, kad nejaučia jokio diskomforto, lengvai bendrauja anglų ir rusų kalba su mokytojais ir stengiasi mokytis. Nors dar nėra įsitraukę į popamokinę veiklą gimnazijoje, tačiau labai domisi jos pasiūla ir ateityje svarsto lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus.