Tuo laikotarpiu gimnaziją baigė   419 abiturientų. Jų tarpe:  

71-oji laida: Eglė Dainauskaitė (mokytoja), Erika Drungytė (poetė, vertėja), Gija Račkauskaitė (mokslininkė medikė).

75-oji laida: Kristina Siurbytė (dainininkė).

76-oji laida: Kęstutis Lekeckas (drabužių dizaineris).

78-oji laida: Tadas Žemaitis (penkiakovininkas).

79-oji laida: Andrius Velička (futbolininkas).

Tuo laikotarpiu:

  • 1989 m. mokyklai grąžintas “Aušros” vardas. Išleistas pirmasis “Aušrelės’ numeris.
  • 1990 m. Toronte išleista atsiminimų knyga „Prisimenam „Aušrą“ . Ši knyga ne istorinis veikalas ar grožinės literatūros kūrinys, tai jaunystės prisiminimų pabiros, iškilesnių aušrokų pasiekimų aprašymai.
  • 1994 m. padedėtas leisti mokyklos metraštis. Įrengta kompiuterių klasė.
  • 1995 05 20 iš LR ŠMMM mokykla gavo pranešimą dėl gimnazijos klasių steigimo: „Pranešame, kad 1995 05 09 Gimnazijos taryba, išanalizavusi dalykinių komisijų ekspertų, ministerijos darbuotojų, rajonų, miestų valdybų švietimo skyrių išvadas, pritarė jūsų ketinimui steigto humanitarines gimnazijos pirmąsias klases ir nutarė siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijai tvirtinti Gimnazijos tarybos nutarimą“.

Vyko gimnazijos 80-mečio šventė.

Surengta kūrybinių darbų savaitė.

  • 1997 m. įkurta dailės galerija. Atkurta skautų organizacija.
  • 1998 m. birželio 2 d. LR ŠMM įsakymu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Vyko 80-ties laidų susitikimas.