Tuo laikotarpiu gimnaziją baigė   585 abiturientai. Jų tarpe:  

61-oji laida: Henrikas Šimkus, Raimundas Vaičekauskas, Jūratė Stonkutė, Tauras Mekas (medikai), Danielius Sodeika (skulptorius), Daiva Jotautaitė (mokytoja).

65-oji laida:  Herkus Kunčius (rašytojas), Emilis Čekanauskas (gydytojas).

66-oji laida:  Aida Brėdikytė, Rasa Miškinytė (medikės), Aistė Paliušytė (menotyrininkė), Daiva Šulgaitė (dizainerė).

67-oji laida:  Bijūnė Aldona Dabkevičiūtė (gydytoja), Eugenijus Juozapavičius (architektas), Dalius Každailis (reklamos dizaineris).

68-oji laida:  Mindaugas Paunksnis (politikas), Domantė Urbonaitė (architektė)

69-oji laida:  Birutė Sruogaitė (interjero dizainerė), Juventa Mikalčiūtė (istorikė-žurnalistė), Vilma Žydžiūnaitė (profesorė), Marina Stepanova (aktorė), Edvinas Žilinskas (teisininkas).

70-oji laida: Rasa Stakauskaitė, Indrė Každailytė (mokytojos), Gediminas Baublys (teisininkas), Greta Valentaitė (kraštovaizdžio architektė).

To laikotarpio abiturientų palikti įrašai:

1979 m. –     Mūsų mielos mokyklinės dienos!.. Jūs sugrįšit

iš mūsų atminties,

iš seno atviruko,

iš vadovėlių ir žaislų…

1980 m. –      Išeiname, išeiname…

Paliekame, paliekame…

Išsinešdami pirmųjų žingsnių nedrąsumą ir paskutinės pamokos graudulį…

1981 m. –     Tik dabar supratau,

Kad mes nebūsim kitokie…

Tiktai neatleisim tiem, kurie netesėjo, apgavo…

1982 m. –      Praeit tenai,

Kur niekas nepraėjo

Surast naujus ir kalnus, ir gelmes!

1988 m. spalio mėn. 29 d. vykusio 70-ties abiturientų laidų susitikimo metu buvo pradėti rinkti parašai, kad Komjaunimo vidurinei mokyklai būtų grąžintas senasis “Aušros” pavadinimas.