Tuo laikotarpiu gimnaziją baigė   508 abiturientai. Jų tarpe:  

41-oji laida: Juozas Dapkevičius (žygeivis),Gintautas Pranciškus Kamuntavičius (fizikas, profesorius) .

45-oji laida: Mečislovas Zasčiurinskas (politikas).

47-oji laida: Violeta Sagaitytė (dainininkė, poetė), Vytautas Tiknius (gydytojas, profesorius).

48-oji laida: Rytas Kupčinskas (politikas).

49-oji laida:  Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (politikė).

50-oji laida: Alvydas Butkus (kalbininkas, profesorius).

Tuo laikotarpiu:

  • 1961 m. radiofikuota mokykla.
  • 1962 m. užmezgami draugystės ryšiai su Klaipėdos K.Donelaičio vidurine mokykla. Pradedama nauja tradicija: moksleiviams, kuriems sukanka 16 m., minint Konstitucijos dieną, mokykloje iškilmingai įteikiami pasai.
  • 1963 m. mokiniai vyksta į svečius, į Vitebsko XVIII vidurinę mokyklą. 9b klasės mokiniai gauna laišką iš Kubos, Fidelio Kastro raštinės.
  • 1964 m. minimos K.Donelaičio 250-osios gimimo metinės.
  • 1968 m. įvyksta 50-ties laidų susitikimas.