Tuo laikotarpiu gimnaziją baigė   —-  abiturientai. Jų tarpe:  

31-oji laida: Jonas Gricius (kino operatorius).

32-oji laida: Vytautas Landsbergis (politikas, muzikas, meno ir kultūros istorikas), Vytautas Valius (dailininkas), Antanas Žekas (aktorius).

33-oji laida: Antanas Vaičius (kraštotyrininkas), Vladas Stauskas (kraštovaizdžio architektas, urbanistas).

34-oji laida: Edmundas Gedgaudas (muzikologas).

35-oji laida:  Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius (medikas), Mindaugas Tamošiūnas (kompozitorius), Rimantas Tonkūnas (inžinierius, diplomatas).

36-oji laida: Eduardas Kaniava (dainininkas).

37-oji laida: Virgilijus Vladislavas Bulovas (inžinierius, politikas), Aloyzas Sakalas (politikas, fizikas).

Tuo laikotarpiu ne kartą keitėsi gimnazijos pavadinimai ir vadovai:

  • Kauno I-oji Komjaunimo vardo berniukų gimnazija (1948-1949 m.)

Vladas Rutkauskas, direktorius 1949–1951 m.

  • Kauno I-oji Komjaunimo vardo berniukų vidurinė mokykla (1949–1950 m.)
  • Kauno I-oji Komjaunimo vidurinė mokykla (1950-1989 m.)

Jonas Jurkšaitis, direktorius 1951–1952 m.

Kazys Skuodis, direktorius 1952–1953 m.

Petras Dėjus, direktorius 1953–1954 m.

Jonas Bačiulis, direktorius 1954–1962 m.

Tuo laikotarpiu:

  • 1949 m. vidurinės mokyklos pertvarkomos į vienuolikmetes.
  • 1950 m. mokykloje atsiranda pradinės klasės.
  • 1953 m. šalia veikusių moksleivių pionierių ir komjaunimo organizacijų ikuriama mokytojų partinė organizacija.
  • 1954 m. mokyla vėl tampa mišri; berniukai mokosi kartu su mergaitėmis.
  • 1955 m. mokyklą baigė paskutinė vien berniukų laida.
  • 1958 m. įvyksta 40-ties laidų susitikimas