Gimnazijos darbo tarybą sudaro:

  • Darbo tarybos pirmininkė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Veličkienė.
  • Darbo tarybos sekretorė – anglų kalbos mokytoja Rūta Petrauskaitė-Gervickienė.
  • Narys – ūkvedys Giedrius Petronis.