Gimnazijos darbo tarybą sudaro:
  • Darbo tarybos pirmininkė – tikybos vyr. mokytoja Rima Pūžaitė
  • Darbo tarybos sekretorė – kūno kultūros mokytoja metodininkė Virginija Milčevičienė
  • Narė – budėtoja Genovaitė Rinkevičienė