Kasmet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu, specialioje kapsulėje, transportuojama į Vieną. Iš pradžių ugnis yra platinama po visą šalį, o vėliau ir po Europą.
Šią Betliejaus Taikos Ugnies nešimo užduotį visose šalyse atlieka tų valstybių skautai.
Į Kauno „Aušros“ šviesą atnešė mūsų gimnazistas Vakaris Deveikis, kuris yra Lietuvos skautijos Kauno Betliejaus taikos ugnies koordinatorius.