Gimnazijoje vyko mokytojų gerosios patirties sklaida. Užsienio kalbų metodinė grupė surengė praktinius mokymus apie IKT panaudojimą pamokose. Pranešimus skaitė anglų kalbos mokytojas metodininkas Tomas Poškaitis („Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės užsienio k. pamokose“) ir vyresnioji anglų kalbos mokytoja Rūta Petrauskaitė-Gervickienė („Internetinių mokomųjų programų ir žodynų naudojimas anglų kalbos pamokose“).

Mokymasis visą gyvenimą ir bendrųjų mokytojo gebėjimų tobulinimas yra neatsiejama inovatyvaus ir patrauklaus mokytojo darbo dalis. Nepamiršdami šių svarbių aspektų, mokytojai ne tik pasidalino savo praktiniais patarimais, bet ir planavo tolimesnius žingsnius, kad mokymas(is) ir tobulinimas(is) IKT taikymo srityje taptų prioritetine užsienio kalbų mokymo dalimi. Esame dėkingi savo gimnazijai, kad gali mums suteikti galimybes plėtoti šią sritį, kadangi turime tam reikalingas priemones ir esame skatinami nuolat jomis naudotis kartu su savo mokiniais.

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Rūta Petrauskaitė-Gervickienė