Nuo tragiško birželio praėjo 80 metų. 1941 m. birželio 14 d. sovietų pradėti masiniai trėmimai sugriovė šimtų tūkstančių lietuvių gyvenimus. Per keletą dienų į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos gyventojų, o per sovietinę okupaciją įkalinta ir ištremta apie 280 tūkst. Lietuvos piliečių.  Birželio 14 – Gedulo ir vilties dieną – gimnazistai paminėjo istorijos pamokose. Tarsi prisijungdami prie atminties akcijos „Ištark. Išgirsk. Išsaugok.“  mokiniai skaitė tremtinių vardus ir likimus, diskutavo apie tremtinių gyvenimo sąlygas bei  žiūrėjo nuotraukas ir filmus: „1941 m. tremtis vaikų akimis“, „Ledo vaikai“. Šiais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo simboliu buvo pasiūlytas „Gyvybės medis“. Taigi ant jo šakų ir lapų sugulė grįžusių ir negrįžusių tėvynainių vardai ir pavardės.  Kadangi tiesioginių tos tragedijos liudytojų kasmet lieka vis mažiau, ypač svarbi tampa atmintis, kuri moko atsakomybės ir primena laisvės vertę.