Lapkričio 26 d. nuotoliniu būdu  ZOOM aplinkoje vyko  respublikinė praktinė bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 12 klasių mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) pažintinė praktinė konferencija „Noriu žinoti“.

Konferencijos tikslas ugdant mokinių kūrybiškumą, tobulinti esminį gebėjimą bendrauti užsienio kalba pasakojant  apie savo šalį, mokyklą, pomėgius.

3-os c klasės mokinys Miglius Alanija dalyvavo konferencijoje ir  parengė pranešimą „Mano šalies ir mano mokyklos istorija“. Pranešime kalbėta apie tai, kad nepriklausomos Lietuvos istorija ir „Aušros“ gimnazijos istorija yra glaudžiai susietos. Miglius supažindino klausytojus su garbiais žmonėmis, kurie baigė mūsų gimnaziją. Paminėjo  nemažai įdomių  faktų iš gimnazijos istorijos: kad gimnazija tapo pirmąja valstybine mokykla, kuri įvedė  uniformą, kad 1925 metais gimnazijos mokiniams kilo idėja organizuoti naują šventę – šimtadienį, kuris vėliau  tapo tradicine švente visose Lietuvos mokyklose. Miglius pristatė ir  naujas mūsų gimnazijos tradicijas. O į klausimą, kas sieja įvairių kartų abiturientus, atsakymas buvo:  ,,Mes visi „aušrokai“ ir didžiuojamės savo gimnazija.“

Mokiniui padėjo pasiruošti  rusų kalbos mokytoja Natalija Kliorienė