Europos kalbų dienos proga lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Marija Gustainienė su 3 gimn. klasės mokiniais kalbino Martyną Mažvydą ir Mikalojų Daukšą iš amžių perspektyvos, norėdami pažvelgti į šiuolaikinę knygų skaitymo ir gimtosios kalbos puoselėjimo problemą. Gal humanistai, Renesanso šviesuoliai pajėgs atsakyti jauniems žmonėms į klausimą: ,,Ar verta skaityti knygas? “ 3A-5 grupės mokiniai rašė interviu su Renesanso šviesuoliais, keli mokiniai ryžosi parašyti jiems laiškus ir pasamprotauti apie knygų skaitymo problemą šiuolaikinėje visuomenėje, kiti rinko informaciją apie to laikotarpio asmenybių veiklą ir darbus.