Rugsėjo 26-ąją, minint Europos kalbų dieną, Kauno „Aušros“ gimnazijoje įvyko renginys, kurios tikslas – paskatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu bei sužadinti pagarbą kalbų įvairovei.
Mokyklos aktų salėje nuaidėjo net dešimt kūrybiškų ir įvairiapusių pasirodymų, kuriuos gimnazistai paruošė kartu su kalbų mokytojais. Nuo nuotaikingo Rimanto Kmitos romano „Pietinia kronikas“ skaitymo šiaulietiška šnekta, nuskambėjusių K. Donelaičio „Metų“ ir A. Baranausko „Anykščių šilelio“ ištraukų lietuvių ir anglų kalbomis iki jausmingo R. Roždestvenskio eilėraščio „Viskas prasideda nuo meilės“ deklamavimo rusų kalba – visi tekstai tądien mokinių lūpomis nuskambėjo kitaip. Netrūko ir muzikinių pasirodymų – 1-4 kl. mokiniai atliko dainas lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis, o renginio pabaigoje 3-ių klasių gimnazistai visiems suteikė galimybę įsitraukti į žaismingą ispanų kalbos abėcėlės mokymąsi. Europos kalbų dienos proga mokyklos bendruomenę pasveikino direktorė Nerija Baltrėnienė ir pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė bei įteikė padėkos raštus renginio dalyviams.
Tą dieną ne vienas įsitikino, kad kalbos vienija žmones, tautas ir net kontinentus, o susidomėjimas ir meilė daugiakalbystei gali vieningai suburti mūsų gimnazijos bendruomenę šioje spalvingoje ir nuotaikingoje šventėje.
Už nuotraukas dėkojame 2b klasės mokiniui Tomui Totoriui ir 4f klasės mokinei Gabijai Mickaitei.