Vasario 23 d. virtualioje aplinkoje vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 12 klasių mokinių II-III užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) pažintinė-praktinė konferencija „Aš galiu“.

Konferencijos tikslai ir uždaviniai – ugdyti ir plėtoti mokinių domėjimąsi užsienio kalba; turtinti kalbinę kompetenciją pasakojant užsienio kalba apie realias gyvenimo situacijas; lavinti viešojo kalbėjimo gebėjimus; ugdyti mokinių aktyvumą, kūrybiškumą.

Konferencijoje dalyvavo mūsų gimnazijos 1c klasės mokinė Erika Rudakaitė, kuri parengė prezentaciją-pranešimą „Kalbų žinojimo reikšmė mano gyvenime“. Gimnazistei padėjo ruoštis rusų kalbos mokytoja ekspertė Natalija Kliorienė.