IMG_3711
1 e gimn. klasės mokiniai kartu su mokytoja Marija Gustainiene dalyvavo edukacinėje programoje ,,Vaižgantas ir knygnešystė“. Vaižganto muziejaus direktorius poetas Alfonsas Pakėnas išsamiai papasakojo apie  ,,deimančiukų ieškotojo“ publicistinę veiklą, apžvelgė jo ryšius su knygnešiais. Mokiniai ramiai pasivaikštinėjo po rašytojo butą, rankomis palietė autentiškus daiktus (kailinius, sąsiuvinius, rašiklius), gėrėjosi nenutylančiomis kanarėlėmis, pavadintomis pagrindinių veikėjų iš apysakos ,,Dėdės ir dėdienės“  Mykoliuko ir Severiutės vardais. Grįžę mokiniai klausėsi K. Ostrauko melodramos ,,Vaižgantas“.