Darbuotojų atlyginimai

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIAI ATLYGINIMAI

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eur 2015 10 01 2016 10 01
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius, vnt. Vid. mėnesio darbo užmokestis, Eur (priskaitytas) Pareigybių skaičius, vnt. Vid. mėnesio darbo užmokestis, Eur (priskaitytas)
1 Direktorius,Direktorės pavaduotojas ugdymui 4 1331 4 1331
2 Mokytojas -ekspertas 6 1143 8 1125
3 Mokytojas -ekspertas (nepilnu krūviu) 2 831
4 Mokytojas -metodininkas 25 918 27 964
5 Mokytojas- metodininkas (nepilnu krūviu) 4 365 5 248
6 Vyr. mokytojas 10 848 13 770
7 Vyr. mokytojas (nepilnu krūviu) 3 300
8 Mokytojas 4 622 3 545
9 Mokytojas (nepilnu krūviu) 4 214 3 311
10 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 2 341 2 380
11 Valytojas 8 325 8 380
12 Pastatų priežiūros darbininkas 2,5 325 2,5 380