Į šių metų vasario 27 dienos gimnazijos kūrybinę-projektinę veiklą „Mokomės kurdami“ (kūrybines dirbtuves) buvo pakviesti svečiai iš įvairių Kauno mokyklų. Labai džiaugėmės dalyvavusių mokinių aktyvumu – sulaukėme apie 300 dalyvių. Dėkojame už dalyvavimą šioms progimnazijoms: Senamiesčio, VDU ,,Atžalyno“, ,,Žiburio“, Dainavos, Kazio Griniaus, Juozo Grušo, Jurgio Dobkevičius, Milikonių, Žaliakalnio, Jono ir Petro Vileišių, Pilėnų, Viktoro Kuprevičiaus.

Svečius su gimnazijos istorija ir veikla supažindino mokyklos vadovai,  gimnazistų tarybos nariai bei mokiniai, dalyvaujantys projektuose.

Fizikos pamokos kitaip (mokyt. A.Surblienė):

Kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose dalyvavo Senamiesčio,  Dainavos ir Vileišio mokyklų mokiniai, buvo gaminamas  kaleidoskopas (tema „Spalvų burtai“). Kitose dirbtuvėse (tema „Judėjimas ir lenktynės“) dalyvavo aštuntokai iš Dobkevičiaus ir Milikonių mokyklų. Mokiniai su liniuote matavo savo reakcijos laiką, gamino mašinėlę su reaktyviniu varikliu, lenktyniavo. Visiems labai patiko veikla, nes „ji kitokia, nei per tradicines pamokas“.

Kūno kultūros pamokos kitaip (mokyt. L.Gustainienė ir I.Každailytė):

Per kūno kultūros pamokas vyko draugiškos kvadrato varžybos tarp „Aušros“ gimnazijos (1b ir 1d kl.) ir Senamiesčio progimnazijos (8a, 8b, 8c kl.) mokinių. Varžybų metu vyravo gera nuotaika, tolerancija ir draugiškumas.

Chemijos pamokos kitaip (mokyt. R.Bačytė ir E. Narvydienė):

Chemijos kabinetas virto tikra fotolaboratorija. Svečius iš Juozo Grušo meno gimnazijos, Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai mokė pasigaminti fotogramą. Paaiškino analoginės fotografijos principus, kaip ir kodėl fotopopieriuje atsiranda vaizdas, kas yra negatyvas ir pozityvas.  Fotogramos gaminimas vyko beveik tamsoje, silpnai šviečiant raudonai šviesai. Pagaminta fotograma kiekvienam ilgai primins smagų susitikimą.

Kitoje chemijos pamokoje dalyvavo svečiai iš „Atžalyno“  ir Dainavos progimnazijų bei mūsų gimnazijos 2b klasės komanda. Buvo atliekamas tyrimas ,,Vitamino C nustatymas apelsinuose“. Tyrimo metu mokinai, taikydami titravimo procesą, naudodami jodo tirpalą, nustatė natūraliose apelsinų sultyse esantį vitaminą C.

Matematikos pamokos kitaip (mokyt. A.Žitinevičienė ir G. Augulis):

2a klasės mokiniai ir svečiai  matematikos pamokoje „Simboliai ir žymėjimai matematikoje“  sprendė testus ir kryžiažodžius virtualioje aplinkoje. 

Pamoką „Matematika yra mokslų karalienė“ vedė gimnazijos 1b klasės mokiniai, kurie paruošė matematikos raidos istorijos pristatymą nuo Babilono laikų iki šių dienų. Pamokoje dalyvavo Kauno „Žiburio“ progimnazijos 7-8 klasių mokiniai, kurie aktyviai įsitraukė į pamokos eigą, nes jiems teko ne tik išklausyti paruoštą pristatymą, bet ir atlikti užduotis susijusias su pamokos tema.

Biologijos pamokos kitaip (mokyt. E.Railė ir R.Skirgailienė):

Pamokoje „DNR išskyrimas iš vaisių ir daržovių“ mokiniai prisiminė DNR sandarą, vietą ląstelėje ir reikšmę. Dirbdami grupėse ir padedant 2 b klasės gimnazistams, turėjo galimybę pabūti jaunaisiais mokslininkais ir išskirti DNR iš pasirinktų vaisių, apžiūrėti ją per mikroskopą, palyginti tarpusavyje.

Per biologijos pamokas mokiniai atliko praktikos darbą „Organizmų kintamumas“: dirbdami grupėmis ir naudodami natūralius gamtinius išteklius, atliko skaičiavimus,  gilino praktinio darbo įgūdžius. Aštuntokams talkino 1d klasės mokiniai, visi labai gražiai bendravo.  

Lietuvių k.  pamokos kitaip (mokyt. M.Gustainienė):

Pamokoje tema ,,Tėvų ir vaikų santykiai pagal J. Grušo dramą ,,Meilė, džiazas ir velnias“ pirmiausia mokiniams IKT priemonėmis buvo pristatytos knygoje nagrinėjamos problemos ir supažindinta su siužetu, o paskui grupelėse jie turėjo įvardyti aktualias šių laikų jaunimo problemas, turinčias įtakos santykiams su draugais ir tėvais. Jie naudojosi informacija iš žiniasklaidos. Kitoje pamokos dalyje buvo taikytas ,,Durstinio“ metodas, mokiniai turėjo parašyti 150 žodžių apimties samprotavimą tema ,,Kas griauna tėvų ir vaikų tarpusavio santykius?“ Grupelėms vadovavo ir padėjo  taikyti informaciją 2 e klasės mokiniai Nedas Dambrauskas, Emilis Petrauskas ir Simona Bukauskaitė.  Mokiniai buvo patenkinti, kai kurie pasiliko dar pasikalbėti ir, ko gero, ateis į ,,Aušrą“.

Technologijos pamokos kitaip (mokyt. R.Kvedarienė):

Technologijų pamokos  „Eksperimentiniai tekstilės marginimo būdai“ ir „Aštuntokai gamina geriau?“

Anglų k.  pamokos kitaip (mokyt. R.Rudzenskaitė ir T.Poškaitis):

2a klasės ir K.Griniaus progimnazijos mokiniai žiūrėjo filmuką apie Jennifer Lopez . Paskui dirbo grupėse, laikydamiesi „5 second rule“. Pamoka baigta muzikine užduotimi.  

2c klasės moksleiviai dalyvavo anglų k. debatuose „Moksleiviai privalo dėvėti uniformas“. Moksleiviai pasiskirstė į teigiančiųjų ir neigiančiųjų komandas bei aptarė argumentus, susijusius su debatų tema, ir debatavo angliškai. 

Rusų k. pamokos kitaip (mokyt. N.Kliorienė ir N.Fedotova):

Pamoką tema „Metų laikai“ Senamiesčio progimnazijos 8 b kl. vedė 3 f klasės  mokinės J. Zavistauskaitė ir L. Bandzevičiūtė. Padėjo  rusų kalbos mokytoja N. Kliorienė.

3 b klasės mokiniai Augustė Cilaitytė ir Tomas Maštaras vedė 6 b klasės mokiniams rusų k. pamoką-viktoriną pagal filmą „Lydekai paliepus“. Konsultantė – rusų k. mokytoja N.Fedotova. Kitoje pamokoje tema „Suvenyrai iš Rusijos“ 1 c klasės mokiniai, dirbdami netradiciniais būdais, susipažino ne tik su rusų tautos suvenyrais, bet ir su populiaria daina „Kalinka“. Mokėsi dainuoti.

Svečių atsiliepimai apie pamokas kitaip:

„Mokykla patiko ir rimtai susimąsčiau apie stojimą į „Aušrą“.

„Patiko netradicinės pamokos. Mokyklos pristatymas. Visi mokiniai draugiški, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Mokytojai šiltai bendravo su mokiniais.“

„Patiko, netgi labai. Ypač patiko pamokų eigos įvairovė, kadangi sėdėti prie knygų nėra įdomu!“

„Man labai patiko toks susipažinimas su mokykla. Labai draugiška mokykla. Pamokos buvo paruoštos įdomiai, buvo veiklos.“

„Labai patiko mūsų vadovas Gabrielius, buvo labai draugiškas, daug pasakojo, supažindino su mokykla, mokytojais bei mokiniais.“

„Buvo labai malonu pamatyti gimnazijos gyvenimą, kadangi daug kas buvo nauja. Pamokos buvo gan įdomios, kitokios negu įprastai.“