Lietuvoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7 d. Ši diena primena, jog net 40 metų carinė valdžia draudė  knygų, laikraščių  leidybą lotyniškais rašmenimis, o laisvas žodis ilgus 40 metų buvo mūsų tautos svajonė, siekiamybė, dėl kurios buvo sunkiai kovojama. Siekdamos, jog ši atmintina diena būtų prisiminta gimnazijoje, vokiečių kalbos mokytoja I. Stanienė, lietuvių kalbos mokytoja L. Sutkuvienė  ir istorijos mokytoja E. Vitkauskienė vedė nuotolinę atvirą integruotą lietuvių k., vokiečių k. bei istorijos pamoką 1b klasės gimnazistams ,, Mažoji Lietuva: lietuviško žodžio kelias‘‘. Mokiniai,  išklausę istorijos mokytojos aiškinimo apie   istorinę Mažosios Lietuvos padėtį nuo XIII a. iki XXa. pr., žaidė Kahoot ir pasitikrino, ar buvo dėmesingi ir įsidėmėjo svarbiausius faktus bei sąvokas, vėliau, dirbdami grupėse, aptarė ryškiausias Mažosios Lietuvos asmenybes ir jų darbų svarbą ne tik Mažajai, bet ir Didžiajai Lietuvai, knygnešystės unikalumą. Be to, vokiečių kalbos besimokantys mokiniai pristatė ir skaudų   Mažosios Lietuvos reiškinį- germanizaciją, sukūrė net dialogą  vokiečių k., pavartodami  žodžius, kurie, nors ir neteiktini, vis dar vartojami. Smagu, jog apibendrindami pamoką, mokiniai gebėjo ir įvardinti, ir paaiškinti, už ką ir kodėl turime būti dėkingi Mažajai Lietuvai. Viliamės, jog tikslas mokiniams  pristatyti kultūriškai unikalų Lietuvos regioną, buvo pasiektas.

Lietuvių k. mokytoja L. Sutkuvienė, vokiečių k. mokytoja I. Stanienė ir istorijos mokytoja E. Vitkauskienė