1938 10 23 minint Lietuvos kariuomenės įkūrimo 20-metį, Kauno „Aušros“ gimnazijos  vestibiulyje atidengta ir pašventinta kolektyvinė atminimo lenta su įrašu: „V. Dovydaitis žuvo 1919.X.19 kovodamas Vilniaus fronte prie Valkininkų, užpultas lenkų raitelių; A. Jasaitis žuvo vaduojant Klaipėdos kraštą 1923.I.15; S. Staniulis žuvo Kaune 1925. IV.30 eidamas šalio pareigas.“

1943 m. gimnazistai garbės sargyboje prie atminimo lentos žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Tarybiniais metais ši lenta buvo panaikinta.

1993 09 01 atidengta nauja grupinė atminimo lenta, kurioje šalia žuvusiųjų Nepriklausomybės kovose V. Dovydaičio, A. Jasaičio ir S. Staniulio buvo įrašyta vėlesnėse Laisvės kovose žuvusių moksleivių pavardės.

Renovuojant gimnazijos pastatą ši lenta buvo laikinai nuimta (2010 m.).

2021 m. kovo mėn. atnaujinta gimnazijos atminimo lenta „GARBĖ ŽUVUSIEMS DĖL TĖVYNĖS“, panaudojant 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos lėšas.