Rugsėjo 26 d. 4A-2 grupės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja eksperte Marija Gustainiene lankėsi Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kur darbavosi ir rinko informaciją apie senąją lietuvių literatūrą (nuo M. Mažvydo iki K. Donelaičio), ją panaudos rašydami rašinius. Mokiniai galėjo rankomis paliesti įvairius daiktus, vartyti senus raštus, atlikti edukacines užduotis. Grįždami aplankė Vaižganto naująjį paminklą ir minutėlę pasėdėjo prie didžiojo rašytojo ant suolelio. Smagu buvo įsiamžinti ir nuotraukose.