• Post last modified:2022-11-29

Lapkričio 28 d.  iš dangaus palengva krentant snaigėms, gimnazijos bendruomenė susirinko prie advento vainiko, kartu pradėti adventinio laiko kelionę.

Gimnazijos direktorė kalbėjo apie ramumą ir dalinimąsi šviesa bei šiluma.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius drąsino susirinkusius jautriu, giliu žodžiu. Linkėjo nepamiršti stokojančių, o ypač stokojančių ne materialių dalykų, bet supratimo, pokalbio su kitu žmogumi.

Klebonas palaimino vainiką ir uždegė pirmąją advento vainiko žvakę. 

Gimnazijos bendruomenė užsidegė savo atsineštas žvakes ir  adventinė šviesa pasklido gimnazijoje ir širdyse.