Gruodžio 3 dieną uždegėme pirmąją advento vainiko žvakę. Adventas – tai dvasinio atsinaujinimo, gailestingumo, gerumo darbų ir susikaupimo laikas iki mūsų Išganytojo gimimo paminėjimo.

Leiskime gyvenimo išbandymų sūkuryje bei siautėjančių negandų tamsoje uždegti viltį, gyvenimo džiaugsmą, galimybę džiaugtis mažais dalykais, kad įveiktume didesnius ir sunkesnius gyvenimo uždavinius.