Snieguotą lapkričio 29  dienos rytą  gimnazijos bendruomenė susitiko jaukiam  Adventiniam rytmečiui.  Skambėjo jautrūs žodžiai, vedantys į rimtį ir  kviečiantys daugiau dėmesio skirti tikrai bendrystei, pabuvimui kartu su artimaisiais, bei priminta nepaskęsti kalėdiniame šurmulyje… Vainiką palaimino ir pirmąją žvakę uždegė parapijos klebonas kun. Evaldas Vitulskis, o su advento pradžia pasveikino pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė.  Gimnazistai, užsidegę žvakeles, išsinešė po Vilties šviesą į savo klases, ir žengė adventinės kelionės link.

Nuotraukų galerija