2018 m. balandžio 20 d. gimnazijoje rinkosi įvairių laidų absolventai.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Įžanginę kalbą apie gimnazijos istoriją pasakė arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis, šv. Mišias už visus esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus ir mokinius aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas. Susirinkusius į renginį sveikino gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė ir 42-osios laidos absolventė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Koncertavo buvę gimnazijos mokiniai Kristina Siurbytė, Mantas Kernazickas, Laima Ritikytė, choras „Leliumai“, gimnazijos choras „Aušra“.

O vakare gimnazijos klasėse ir koridoriuose šurmuliavo buvę mokiniai, vyko susitikimai su mokytojais ir bendramoksliais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti renginį, visiems, kurie  dalyvavo susitikimuose su gimnazijos  mokiniais.