Mokinių priėmimas

KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE 2016-2017 MOKSLO METAIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAdresas: Laisvės al. 95, 44292 Kaunas, raštinės tel. ir faksas: (8-37) 42 47 70, el. paštas: ausra@ausra.kaunas.lm.lt

Kviečiamų mokytis gimnazijos klasėse mokinių dėmesiui:

Skelbiamas papildomas priėmimas į gimnazijos 1, 2 ir 3 klasių laisvas vietas. Dokumentai priimami 223 kab. arba gimnazijos raštinėje 9-16 val. Paskubėkite, nes laisvų vietų skaičius labai ribotas.

Laikyto žinių patikrinimo rezultatus sužinosite individualiai, atvykę teikti dokumentus.

Kviečiamų pirmokų sąrašas

Kviečiame mokytis ,,Aušros“ gimnazijos 1 – 3 gimn. klasėse.  Tai yra viena seniausių gimnazijų Lietuvoje, kuri 2015 m. šventė įkūrimo 100-ąsias metines. Gimnazijoje mokėsi  šviesiausios mokslo, meno, politikos, sporto ir kitų sričių asmenybės, kūrusios ir šiandien kuriančios Lietuvos ateitį.

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Prašymai priimami:

nuo 2016 m. sausio 11 d.  raštinėje (II aukšte) I-IV  9 – 16 val.,  V   9 – 15.00 val.

Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), prašymo forma

Nuo 14 metų prašymą gali rašyti mokinys, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymo forma

Informacija teikiama:

  • Gimnazijos raštinėje (tel.: 42-47-70, el. paštu: ausra@ausra.kaunas.lm.lt);
  • Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotojas ugdymui, (tel.: 42-25-60, el. paštu: gintautas.rimkevicius@gmail.com).


Gimnazijos choras „Aušra“ ir jo vadovas D.Druskis  089

1-ose ir 2-ose gimn. klasėse mokiniams sudarytos galimybės vieno mokomojo dalyko mokytis pagilintu lygiu arba likviduoti žinių spragas, lankant išlyginamąjį modulį. Pagilintai mokytis siūloma lietuvių k., matematikos, anglų k., chemijos ir biologijos. 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.


mob.klase198 deb OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-Gabių vaikų ugdymo centras, kuriame aukštos kvalifikacijos pedagogai gabiems vaikams  teikia žinias pagal individualiai sudarytas programas.

Gimnazija siūlo įdomią neformalaus ugdymo veiklą: galima pasirinkti pomėgius atitinkančią veiklos sritį:sporto (krepšinį, futbolą, rankinį, tinklinį, lauko tenisą) ar  meninės raiškos (įvairių žanrų šokių kolektyvus, dramos studiją, chorą, vokalinį ar instrumentinį ansamblį) būrelius. Didelis dėmesys skiriamas dailės gabumams tobulinti, siūloma rinktis kvalifikuotų specialistų vedamus užsiėmimus grafikostapybospiešimo, dizaino studijose, literatų, jaunųjų scenaristų, ,,Aušrelės“ ir metraščio redakcijas, kitą intelektualinę bei literatūrinę veiklą.

01 pav2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Picture 198

Mokiniai kviečiami dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje: aktyvioje ir kūrybingoje gimnazistų tarybojeMaironiečių organizacijojebendruomenės klube ,,Aušra“.

Lapkričio mėn. gimnazijoje organizuojamas projektas ,,Mokomės kurdami“. Tai yra puiki galimybė mokiniams dirbti kitoje aplinkoje, įgyvendinti savo kūrybinius ir mokslinius sumanymus, bendrauti su įdomiais žmonėmis už gimnazijos ribų. Gimnazijoje vykdomi įvairūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai tarptautiniai bei respublikiniai projektai, bendradarbiaujama su IspanijosItalijosDanijosNorvegijosVokietijos, JAV mokyklomis. Įdomia veikla galima užsiimti gimnazijos istorijos muziejujegimnazijos informaciniame centre(skaitykloje).


Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2016 m. išleis 98-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!